Verdier

For at vi i Innlandet Renhold skal lykkes med våre mål, er det viktig med grunnleggende verdier, og helt siden vår oppstart i 2011 har vi levd etter FRISK-verdiene.

Fleksibilitet – Overfor kunder og medarbeidere

 

Respekt for og profesjonell mot alle

 

Integritet – Vi er til å stole på og skal yte god service

 

Samspill – Mellom kunder, medarbeidere og leverandører

 

Kompetanse – Gode rutiner for opplæring og utdanning, samt være en foretrukken arbeidsplass for de beste medarbeiderne

 

 

 

 

 

 

Innlandet Renhold AS

Sjurstuvegen 4D - 2383 Brumunddal

 

post@innlandetrenhold.no

Tlf: 902 51 100

 

Org.nr: 997 413 628

 

Copyright 2020 Innlandetrenhold.no. All rights reserved.